Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, jako administrator danych osobowych, obowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako „RODO”).

W wykonaniu przepisów RODO zarządzeniem Dyrektora Generalnego z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych oraz osoby go zastępującej w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy i Olsztynie została wyznaczona Pani Edyta Wasilewska Kontakt z nimi dostępny jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: iod@instytut.info.pl).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy i Olsztynie stosuje monitoring wizyjny, obejmujący wejścia umożliwiające dostęp do WCAM, niektóre obszary wewnątrz, w tym klatki schodowe i korytarze, a także tę część terenów na zewnątrz, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych w budynku.

W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane w budynku. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

W celu rozpatrywania skarg, w odniesieniu do których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Dyrektor Generalny CIAPP oraz ze względów bezpieczeństwa, Wojewódzkie Centra Arbitrażu i Mediacji stosuje system nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących na wybrane numery użytkowane przez Wojewódzkie Centra Arbitrażu i Mediacji. W ramach tego systemu przetwarzane są dane osobowe ujawnione podczas rozmowy. Ich administratorem jest Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, a szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Data stworzenia : 2018-10-09 13:57 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-09 13:57 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 14:11 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl