Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Oświadczenie o uruchomieniu CAM

Warszawa, 02.07.2018 r.

 

Oświadczenie o uruchomieniu Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

w Bydgoszczy


Beneficjent, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie ( 02-777 ) przy ul. Cynamonowej 2/8, reprezentowany przez dr Pawła Drembkowskiego, pełniącego również funkcję Dyrektora Projektu Projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego  w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oświadcza, że w dniu 01. lipca 2018 roku utworzone zostało i rozpoczęło swoją działalność Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy.

Data stworzenia : 2018-10-09 13:39 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-09 13:39 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:40 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl