Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Punkt Obsługi Interesanta

Punkt Obsługi Interesantów jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w czasie urzędowania Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy. Obsługuje interesantów zgłaszających się osobiście do siedziby Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 574 000 934.

Kontakt z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy jest możliwy również drogą mailową. Adres e-mail: monika(@)instytut.info.pl

Punkt Obsługi Interesantów udziela informacji, w szczególności:

  • informuje o Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy.
  • kieruje do właściwych sal posiedzeń mediacyjnych.
  • informuje o sposobach składania skarg i wniosków.

Ponadto Punkt Obsługi Interesantów:

  • przyjmuje korespondencję składaną osobiście przez interesantów oraz potwierdza jej wpływ do Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy.
  • udostępnia formularze mediacyjne;
  • zapewnia dostęp do elektronicznego tłumacza migowego dla osób głuchoniemych;
  • udostępnia podstawowe informacje o niektórych innych instytucjach, jak np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu itp. oraz o podmiotach udzielających bezpłatnych porad prawnych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela informacji, które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.

Data stworzenia : 2018-10-09 13:58 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-09 13:58 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 14:00 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl