Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Siedziba

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, mieści się przy ulicy Towarowej 36. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa kujawsko-pomorskiego, (właściwość Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku).

 

Data stworzenia : 2018-10-08 13:26 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 13:26 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:12 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl