Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy następuje:

  • przez ogłoszenie na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej;
  • na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem poniższych zasad.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się:

  • na piśmie na adres: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@instytut.info.pl
  • osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych, a także inne informacje wymagane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) znajdują się w karcie informacyjnej.

Prawo dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji.

 

 

Data stworzenia : 2018-10-08 13:31 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 13:31 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:14 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl