Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Charakterystyka

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI W BYDGOSZCZY

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy to podmiot utworzony przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości pn. „ Centrum Arbitrażu i Mediacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Organizacja oraz promocja takiej drogi rozwiązywania sporów w biznesie to element zakrojonego na szeroką skalę projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Program finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Finansowanie wynosi 997 217, 50 zł.

Celem głównym Projektu jest poprawa wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania poprzez utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) i uruchomienie jego funkcjonowania w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych przez Koordynatora CAM standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Istotnym jest zintegrowanie informacji o mediacji, ujednolicenie praktyki i mediacji w sprawach gospodarczych, a także zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w województwie kujawsko - pomorskim.

Założenia projektu, mają w efekcie pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez:

  • szybszą i bardziej odformalizowaną możliwość rozwiązania konfliktu w formie polubownego porozumienia;
  • skrócenie czasu postępowań sądowych poprzez kierowanie większej liczby spraw do mediacji i zakończenia jej ugodą;
  • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez strony;
  • większy udział stron w wypracowaniu rozwiązania.

Centrum Arbitrażu i Mediacji zostało powołane do stworzenia przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz osobom fizycznym optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów powstających na tle stosowania m.in. prawa cywilnego, gospodarczego czy administracyjnego. Do zadań Centrum należy także propagowanie idei mediacji, w szczególności poprzez organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz współpraca z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą w tym zakresie.

Mediatorzy współpracujący z Centrum to praktycy; osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji w każdej dziedzinie.

Zachęcamy do współpracy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, jak również wykorzystania mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Uwzględniając czas potrzebny na przeprowadzenie mediacji (trzy miesiące – sąd: dwa, trzy lata) i korzyści finansowe (dużo niższe są koszty mediacji, w opozycji do procesu sądowego) zapraszamy do skorzystania z mediacji i zapoznania się z obszarem działań Centrum. Należy zaznaczyć, iż Centrum i mediatorzy z nim współpracujący, dostępni są dla przedsiębiorców całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.

Centrum oferuje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących mediacji oraz panele dyskusyjne, a mediatorzy chętnie udzielą informacji, czy w Państwa interesie, możliwym jest wykorzystanie mediacji, jak również zorganizują spotkania mediacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z miejscem prowadzenia mediacji gospodarczych, gdzie dysponujemy sekretariatem, poczekalnią oraz dwiema salami konferencyjnymi przeznaczonymi do prowadzenia spotkań mediacyjnych, szkoleń i paneli dyskusyjnych.

Kontakt:
e-mail: monika@instytut.info.pl
agnieszka@instytut.info.pl – mediator
Facebook: https://www.facebook.com/CAMBydgoszcz/ Tel.: 574 000 934

Data stworzenia : 2018-10-08 13:26 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 13:26 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:11 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl