Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Status prawny

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Centralnego Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, nie posiadającą osobowości prawnej.  

 

Data stworzenia : 2018-10-08 13:26 Autor : cambydgoszcz@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 13:26 Osoba udostępniająca na stronie : cambydgoszcz@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:11 Osoba modyfikująca : cambydgoszcz@nowybip.pl